De 5 största fördelarna med att använda Cobots

Cobots, även kallade kollaborativa robotar, är små, lätta att använda och flexibla. De är gjorda för att arbeta direkt med människor i en delad arbetsplats för samarbete. Cobots står i skarp kontrast till industrirobotar som vanligtvis är stora och fasta system, idealiska för produktionsmiljöer som är mycket tunga eller som kan kräva högre nyttolaster, längre räckvidd eller högre genomströmning och cykelhastigheter.

Cobots är svaret för tillverkare på frågan om hur robotar och människor kan arbeta tillsammans säkert i samma utrymme. Industrirobotar måste hållas i burar och kan inte arbeta med människor. Cobots, å andra sidan, är designade för att fungera med människor.

Cobots har ett brett utbud av fördelar, och vi kommer att titta på de fem största av dem nedan.

1. Flexibilitet och mer självständighet

Den första fördelen med cobots för tillverkare är att de ger en ny nivå av flexibilitet. På grund av sin design och det faktum att de inte har burar, kan dessa samarbetssystem användas nästan var som helst i en produktionsmiljö. Detta gör det lättare för cobots att användas i en mängd olika applikationer.

Cobots är även enkla att utbilda som gör det enkelt för människor som inte är programmerare att visa coboten hur och vart de ska utföra ett arbete.

Å andra sidan, med industrirobotar, är det ofta så att tillverkare måste designa sin verksamhet runt roboten på grund av det stora kravet på utrymme och avstängd yta. Eftersom robotintegrering och programmering kan vara mycket komplicerad, kan detta göra det svårare för tillverkaren att fatta beslut på egen hand.

För det mesta är detta inte nödvändigt med cobots. Cobots tar vanligtvis lika mycket plats som en mänsklig arbetare. De kan flyttas till olika delar av din produktionsmiljö och få nya uppgifter utan att det tar allt för lång tid. Detta gör de till en optimal del av erksamheten.

2. Ökad produktivitet och arbetskapacitet

Var du än väljer att ha din cobot utplacerad, i samarbetsoperationer kan du förvänta dig en betydande ökning av kapaciteten och den totala produktiva produktionen hos dina arbetare. I tillverkningsverksamhet är detta resultatet av en omarbetad produktionsprocess där människor och robotar arbetar tillsammans för att nå samma slutmål. 

Cobotarna får de lågmixade, högvolymsuppgifterna så att mänskliga arbetare kan utföra de mer komplexa och specialiserade uppgifterna.

Cobots är ett sätt att förbättra kompetensen hos mänskliga arbetare genom att minska eller bli av med de tidskrävande, snåla uppgifter de måste göra varje dag. Detta frigör dem att utföra de komplexa uppgifter de är bäst på. På så vis kan de anställda fokusera på andra uppgifter där deras kompetens verkligen behövs.

3. Bättre kvalitet, tillförlitlighet, noggrannhet och konsekvens

En av fördelarna med en cobot som de flesta känner till är att den kan utföra inställda uppgifter konsekvent och exakt, med mindre variation än en mänsklig motsvarighet. När den väl har programmerats kommer en cobot alltid att göra jobbet med samma hastighet, noggrannhet och kvalitet. Cobots är inte föremål för samma faktorer, som trötthet, humör eller distraktion, som ibland kan påverka mänsklig produktivitet. Som sådana kan de arbeta två eller tre skift dag efter dag och uppnå önskad kvalitet, konsekvens, noggrannhet och repeterbarhet utan att misslyckas.

De blir inte trötta, stressade eller påverkade av några andra biologiska faktorer som gör det svårt för människor att utföra produktionsuppgifter bra och hålla igång produktionsprocessen.

4. Färre misstag

Att cobots kan göra din riskprofil bättre och minska antalet anställdas skador är en viktig fördel. Cobots gillar att göra tråkiga, smutsiga och farliga tillverkningsjobb, precis som industrirobotar. 

Genom att sätta cobots till ansvar för produktionsuppgifter som kräver mycket lyft och förflyttning på samma sätt om och om igen, kan du minska din totala risk att skador ska uppstå. Cobots är idealiskt lämpade för mycket repetitiva uppgifter i en samarbetsmiljö, med de flesta skador relaterade till samma uppgifter.

5. Utökar automatiseringspotentialen till små och medelstora tillverkare

Ovan nämnde vi att utrymmeskraven för cobots är mer lik den för en mänsklig arbetare – en betydande fördel som coboten har jämfört med en industrirobot.

Industrirobotar kanske inte passar bra för små till medelstora tillverkare eftersom de ofta har mindre kapitalfinansiering eller tillgängliga medel, mindre produktionsutrymme och färre totala resurser. Cobots gör det mycket lättare för små och medelstora tillverkare att börja automatisera olika delar av sina produktionsprocesser.

Den tid det tar att installera Cobot är en stor fördel jämfört med industriella robotar, vilket är mycket viktigt för små och medelstora företag. För närvarande tar installationen av en industrirobot 8 till 12 månader eller mer. Installation av en Cobot kan dock göras på 2 till 3 månader, och i många fall är ROI (Return Of Investment) bara 12 till 18 månader.

Detta gör att cobots är ett bra alternativ för mindre eller medelstora företag som är i behov av automatisering, men som inte har resurserna eller tiden att implementera traditionella industrirobotar. Istället för att använda helautomatisering så erbjuder cobots istället delvis automatisering. 

Användningsområden för cobots

  1. Materialhantering, såsom plockning, förflyttning och paketering på lastpallar, är det första användningsområdet.
  2. Den andra är den kollaborativa automatiseringen av svetsuppgifter, särskilt när man gör saker av metall. I detta utrymme är coboten inte avsedd att ersätta mänskliga svetsare. Istället är den utformad för att arbeta tillsammans med mänskliga svetsare för att hjälpa dem att göra sitt jobb bättre. Det är bäst för miljöer med lågvolym, högmixproduktion.
  3. Den tredje huvudsakliga användningen för cobots är att ta hand om maskiner. I det här fallet kan en cobot helt ersätta en mänsklig operatör vid en CNC-maskin. Cobots är det bästa sättet att ta hand om maskiner eftersom de är flexibla och har ett litet fotavtryck.
  4. Den fjärde är i monteringsprocesser. Ett brett utbud av kompatibla ändverktyg, som är cobotens “händer”, kan användas för att automatisera ett brett spektrum av monteringsuppgifter.
  5. Den femte applikationen är alla nya proof-of-concepts. Se detta som “joker”-kategorin av applikationer. Cobots har många fördelar för tillverkare, och de kan användas på många olika sätt. Detta är en stor fördel för tillverkning och industri, där det värdesätts högt att vara flexibel, smidig, motståndskraftig och pålitlig inför oväntade störningar.
Categories Sv

Leave a Comment