Bygga ett Serverrum eller Serverhall – Bästa tips

Ditt företag är beroende av teknik för tillgång till en IT-infrastruktur. En sådan teknik som du använder dagligen, oavsett om du inser det eller inte, är en server.

Ett företag som har en enda server kanske kan komma undan med mindre ideala serverhanteringspolicyer, men de som har flera servrar bör aldrig snåla med miljön där deras servrar lever.

Låt oss beskriva varför det är viktigt att ha dedikerat utrymme för din teknik.

Tillräckligt utrymme för hårdvara och arbete

Detta borde vara självklart, men ditt serverrum måste bekvämt rymma dina serverenheter och all annan utrustning du behöver för att hålla dem funktionella. På liknande sätt bör du se till att det finns tillräckligt med utrymme för att utföra underhåll på dem, om behovet skulle uppstå någon gång i framtiden.

En kontrollerad miljö

Servrar är inte dina vanliga arbetsstationer eller datorer. Även om de kan se ut som bara en annan låda som lyser upp av blinkande lampor och enheter, är de mycket kraftfullare och avger en betydande mängd värme. Det är därför man ofta ser serverrum som har klimatkontroller som tar hänsyn till temperatur och luftfuktighet.

Faktum är att serverrum ofta lagrar enheterna i specialiserade skåp som kontrollerar dessa förhållanden. För mycket värme och fukt kan orsaka skada med tiden och skada nätverkets totala prestanda.

Förmågan att skala för tillväxt

Du kanske designar ditt serverrum för din nuvarande infrastruktur, men det är viktigt att komma ihåg att din infrastruktur inte kommer att förbli densamma under hela tiden du är i verksamheten. Det kommer sannolikt att växa och skalas med ditt företags välstånd, så du bör också planera för en viss tillväxtnivå. Det innebär att se till att du har utrymme att lägga till nya enheter, ytterligare kablage och andra tekniska lösningar efter behov.

Fysiska och digitala säkerhetslösningar – Använd robust karminfästning

Ju fler som har tillgång till ditt serverrum, desto fler kan det gå fel med det. Allt som krävs är att en person inte följer de lämpliga protokollen, ändrar inställningar på maskiner eller hanterar hårdvaran på ett felaktigt sätt för att skicka allt ur spel och skapa kaos. Ditt serverrum ska vara säkrat på den fysiska sidan såväl som den digitala sidan, helst med biometri och multifaktorautentisering när det är möjligt. Se till att använda robust karminfästning för att säkerställa maximal säkerhet vid ingångar.

Låt oss nu säga att du inte vill gå igenom alla problem med att anpassa ett rum på ditt kontor specifikt för dina servrar. Många organisationer tenderar att lagra sina data och servrar i off-site datacenter, och väljer istället att komma åt dem via molnet istället för att vara värd för det internt. Detta är en helt genomförbar lösning, även för ett litet företag med en mer begränsad budget.

Ett datacenter eller serverrum används för att rymma en central IT-infrastruktur, som är kärnan i företagets IT. Det är inte bara mjukvarubaserade attacker och sårbarheter som utgör faror för data och IT-system. Ett “osäkert” datacenter (serverrum eller datorrum) utgör också en avsevärd risk.

Av denna anledning måste även organisatoriska och infrastrukturella åtgärder beaktas vid val och utformning av serverrummet. Vad krävs för att bygga ett serverrum? Här listar vi de 10 huvudkraven och standarderna för att bygga ett säkert serverrum, de arbetar även för datacenter och datorrum.

Byggnader/lokaler

Den optimala platsen för ett serverrum är en separat byggnad. Om serverrummet är inrättat inom en företagsbyggnad bör det säkerställas att det åtminstone finns i eget brandskyddsområde. När man väljer serverrum bör man också tänka på de faror som kan uppstå från miljön.

Strömförsörjning i serverrum

När det gäller strömförsörjningen bör man se till att serverrummet har anpassade kretsar. Om möjligt bör den anslutas till sin egen krets, separat från andra system. Annars bör uttagslister med spänningsfilter användas. Om strömmen avbryts, se till en avbrottsfri strömförsörjning. Köp av avbrottsfria elsystem kan övervägas, vilket åtminstone garanterar en kontrollerad avstängning av systemen.

Om ett långvarigt strömavbrott är oacceptabelt skulle det vara vettigt att använda en nödkraftgenerator som startar i en nödsituation och ser till att systemen underhålls.

Serverrumssystem med höjt golv

Det ideala serverrummet har ett effektivt höjt golvsystem, vilket är en vanlig komponent i ett serverrum eller datacenter för att erbjuda ett antal fördelar. Infrastruktur, kablar och rörsystem inklusive elektriska ledningar, data- och telekomledningar, säkerhetsledningar och komponenter för luftkonditioneringssystem kan döljas i det upphöjda golvet under golvet, vilket leder till ökad säkerhet.

Det välkonstruerade golvsystemet med perforerade paneler ger också ett luftdistributionssystem för konditionerad kall luft, kylning eller är mer speciell som en luftkammare för kylning, allmän ventilation och till och med uppvärmning. Dessutom gör det enkla underhållet av det upphöjda golvet det till ett utmärkt val för serverrum.

Skydda serverrummet från värme, eld, lågor

Serverrummet måste skyddas från värme, eld och lågor. Det är därför luftkonditioneringssystem måste installeras om den normala luft- och värmeväxlingen i ett rum inte är tillräcklig.

Vidare bör inte bara rökdetektorer finnas, utan även brandlarmsystem. Dessa kan upptäcka bränder i IT-systemen i ett tidigt skede. Med högkvalitativa IT-system kan automatiska släcksystem förhindra dyra inköp av nya system. I övrigt bör en manuell brandsläckare (koldioxid, argon, kväve, FM 200 etc.) finnas tillgänglig i varje serverrum.

Dessutom bör det säkerställas att serverrummet inte är en parkeringsplats och brandfarliga föremål av papper, plast eller liknande. (t.ex. vattenlådor, filer) utgör en källa till fara.

Håll serverrummet skyddat från vatten

IT-systemen bör också skyddas från vatten. Om det finns fönster i serverrummet bör man se till att inget vatten (t.ex. särskilt regn) kan komma in i serverrummet. Det bör också säkerställas att det inte finns några vattenförande ledningar i serverrummet.

Skydd mot inbrott

Ett serverrum ska alltid vara låst. För att obehörig tredje part inte omedelbart ska kunna upptäcka serverrummet bör rummet inte skyltas.

För att säkra serverrummet mot inbrott bör även dörrar, fönster och andra in- och instegsmöjligheter säkras så att de tål mer tidskrävande inbrottsmetoder.

Om fönster kan nås från det allmänna utrymmet ska de t.ex. säkrad med galler, lås, säkerhetsglas. Även luckor, ljusbrunnar och liknande delar av byggnaden kan ge tillträde och ska säkras därefter.

Videoövervakning

Säkerheten kan ökas genom videoövervakning av entréområdet. Här måste dock en dataskyddskompatibel inspelning säkerställas. Använd övervakningskameror för att registrera vem som besöker ditt serverrum. Tilldela anställdas märken, ID-kort eller använd biometri (brickorna och ID-korten kan stjälas) för att registrera identiteten på personer som besöker serverrummet och när de går in och ut. .

Åtkomstbehörighetskoncept

Ett skriftligt behörighetskoncept ska reglera vilka personer som behöver och får tillgång till serverrummet. Tillgång bör endast reserveras för dem som behöver tillgång till IT-systemen för att utföra sina uppgifter. Ett behörighetsbegrepp bör också beskriva vem som tilldelar behörigheterna organisatoriskt och tekniskt.

Dokumentation och kontroll

Förekomsten i serverrummet ska inte bara dokumenteras utan även kontrolleras regelbundet. Håll ett register över åtkomstdata och övervaka det för att hitta personer som får åtkomst utanför normal kontorstid.

Serverrumsnyckelhantering

Slutligen bör noteras vem som tagit emot nyckel (eller chipkort) till serverrummet och när och hur många nycklar (eller chipkort) som finns tillgängliga och tilldelas. En nyckel (eller chipkort) bör också förvaras säkert som reserv i händelse av att tillgång till serverrummet blir nödvändigt och ingen med motsvarande nyckel är närvarande.

Man bör inte glömma att ge lämpliga instruktioner om hur behöriga personer ska bete sig vid nyckelförlust (eller förlust av chipkort) och vilka de ska rapportera till dem för att lämpliga åtgärder ska kunna initieras.

Categories Sv

Leave a Comment